thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
stážista
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
dobrovolník
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
poradce
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
เต็มเวลา
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Druh smlouvy
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
การลาคลอด
Druh dovolené
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
nemocenská
การลาป่วย
Druh dovolené
volný den
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání