švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Jag är ______________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
anställd
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
arbetslös
Druh zaměstnání
podnikatel
entreprenör
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
egenföretagare
Druh zaměstnání
stážista
praktikant
Druh zaměstnání
dobrovolník
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
poradce
konsultant
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
fulltid
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
deltid
Druh smlouvy
na dobu určitou
visstids
Druh smlouvy
trvalá pozice
permanent anställd
Druh smlouvy
sezonní práce
säsongsanställd
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
mammaledigt
Druh dovolené
otcovská dovolená
pappaledigt
Druh dovolené
nemocenská
sjuklön
Druh dovolené
volný den
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání