španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Soy ____________________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
asalariado
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
desempleado
Druh zaměstnání
podnikatel
empresario
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
autónomo
Druh zaměstnání
stážista
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
dobrovolník
voluntario
Druh zaměstnání
poradce
asesor
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
a tiempo completo
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
a tiempo parcial
Druh smlouvy
na dobu určitou
de duración determinada
Druh smlouvy
trvalá pozice
indefinido
Druh smlouvy
sezonní práce
de temporada
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
la baja por maternidad
Druh dovolené
otcovská dovolená
la baja por paternidad
Druh dovolené
nemocenská
la baja por enfermedad
Druh dovolené
volný den
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání