rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
имеющий работу
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
безработный
Druh zaměstnání
podnikatel
предприниматель
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Druh zaměstnání
stážista
практикант
Druh zaměstnání
dobrovolník
волонтер
Druh zaměstnání
poradce
советник
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
полная занятость
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
неполная занятость
Druh smlouvy
na dobu určitou
фиксированный
Druh smlouvy
trvalá pozice
долговременный
Druh smlouvy
sezonní práce
сезонный
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
декретный отпуск
Druh dovolené
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
nemocenská
больничные выплаты
Druh dovolené
volný den
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání