rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Pot lucra în [țara]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Am nevoie de permis de muncă?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Care este salariul minim pe economie?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Status zaměstnání
zaměstnaný
angajat
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
neangajat
Druh zaměstnání
podnikatel
antreprenor
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
independent
Druh zaměstnání
stážista
practicant
Druh zaměstnání
dobrovolník
voluntar
Druh zaměstnání
poradce
consultant
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Am contract de ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
normă întreagă
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
jumătate de normă
Druh smlouvy
na dobu určitou
pe perioadă determinată
Druh smlouvy
trvalá pozice
pe perioadă nedeterminată
Druh smlouvy
sezonní práce
temporar
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Când primesc salariul?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
concediu maternal
Druh dovolené
otcovská dovolená
concediul paternal
Druh dovolené
nemocenská
concediu medical
Druh dovolené
volný den
zile libere
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Aș dori să-mi declar venitul.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
cât este rambursarea
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
dacă datorez mai mult
Možnosti daňového přiznání