nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
zaměstnaný
werkende
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
werkloos
Druh zaměstnání
podnikatel
een ondernemer
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Druh zaměstnání
stážista
een stagair
Druh zaměstnání
dobrovolník
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
poradce
een consultant
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
voltijdse
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
deeltijdse
Druh smlouvy
na dobu určitou
tijdelijke
Druh smlouvy
trvalá pozice
permanente
Druh smlouvy
sezonní práce
seizoensgebonden
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Druh dovolené
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Druh dovolené
nemocenská
ziekteverlof
Druh dovolené
volný den
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání