německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
im Beruf
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
arbeitslos
Druh zaměstnání
podnikatel
Unternehmer
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
freischaffend
Druh zaměstnání
stážista
Praktikant
Druh zaměstnání
dobrovolník
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
poradce
Berater
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
Vollzeit-
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
Teilzeit-
Druh smlouvy
na dobu určitou
befristeten
Druh smlouvy
trvalá pozice
unbefristeten
Druh smlouvy
sezonní práce
saisonal befristeten
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
otcovská dovolená
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
nemocenská
Krankenzeit
Druh dovolené
volný den
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání