italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
impiegato/a
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
disoccupato/a
Druh zaměstnání
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
stážista
uno/a stagista
Druh zaměstnání
dobrovolník
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
poradce
un/a consulente
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
a tempo pieno
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
part-time
Druh smlouvy
na dobu určitou
a tempo determinato
Druh smlouvy
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
sezonní práce
stagionale
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Druh dovolené
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Druh dovolené
nemocenská
il congedo per malattia
Druh dovolené
volný den
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání