francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
employé(e)
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
au chômage
Druh zaměstnání
podnikatel
entrepreneur
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
stážista
stagiaire
Druh zaměstnání
dobrovolník
bénévole
Druh zaměstnání
poradce
consultant(e)
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
à temps plein
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
à temps partiel
Druh smlouvy
na dobu určitou
en C.D.D.
Druh smlouvy
trvalá pozice
en C.D.I.
Druh smlouvy
sezonní práce
saisonnier
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
un congé maternité
Druh dovolené
otcovská dovolená
un congé paternité
Druh dovolené
nemocenská
un congé maladie
Druh dovolené
volný den
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání