esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
zaměstnaný
dungata
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
senlabora
Druh zaměstnání
podnikatel
entreprenisto
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Druh zaměstnání
stážista
internulo
Druh zaměstnání
dobrovolník
volontulo
Druh zaměstnání
poradce
konsilisto
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
plentempan
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
parttempan
Druh smlouvy
na dobu určitou
limigitan
Druh smlouvy
trvalá pozice
permanentan
Druh smlouvy
sezonní práce
sezonan
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
akuŝferion
Druh dovolené
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
nemocenská
malsanan salajron
Druh dovolené
volný den
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání