dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
zaměstnaný
ansat
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
arbejdsløs
Druh zaměstnání
podnikatel
iværksætter
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Druh zaměstnání
stážista
praktikant
Druh zaměstnání
dobrovolník
frivillig
Druh zaměstnání
poradce
konsulent
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
fuldtids-
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
deltids-
Druh smlouvy
na dobu určitou
tidsbegrænset
Druh smlouvy
trvalá pozice
tidsubegrænset
Druh smlouvy
sezonní práce
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
barsel
Druh dovolené
otcovská dovolená
fædreorlov
Druh dovolené
nemocenská
sygeorlov
Druh dovolené
volný den
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání