čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Status zaměstnání
zaměstnaný
雇佣
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
待业
Druh zaměstnání
podnikatel
企业家
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Druh zaměstnání
stážista
实习生
Druh zaměstnání
dobrovolník
志愿者
Druh zaměstnání
poradce
顾问
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
全职
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
兼职
Druh smlouvy
na dobu určitou
定期合同
Druh smlouvy
trvalá pozice
永久合同
Druh smlouvy
sezonní práce
季节性合同
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
产假
Druh dovolené
otcovská dovolená
陪产假
Druh dovolené
nemocenská
病假
Druh dovolené
volný den
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání