anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Mohu legálně pracovat v [country]?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Potřebuji pracovní povolení?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Jaká je národní minimální mzda?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Já jsem ___________________ .
I am ___________________ .
Status zaměstnání
zaměstnaný
employed
Druh zaměstnání
nezaměstnaný
unemployed
Druh zaměstnání
podnikatel
an entrepreneur
Druh zaměstnání
osoba samostatně výdělečně činná
self-employed
Druh zaměstnání
stážista
an intern
Druh zaměstnání
dobrovolník
a volunteer
Druh zaměstnání
poradce
a consultant
Druh zaměstnání
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mám ______________ smlouvu.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
na plný úvazek
full-time
Druh smlouvy
na poloviční úvazek
part-time
Druh smlouvy
na dobu určitou
fixed-term
Druh smlouvy
trvalá pozice
permanent
Druh smlouvy
sezonní práce
seasonal
Druh smlouvy
Kde budu dostávat výplatu?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Rád/a bych žádal/a o _________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
mateřská dovolená
maternity leave
Druh dovolené
otcovská dovolená
paternity leave
Druh dovolené
nemocenská
sick leave
Druh dovolené
volný den
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Rád/a bych vědel/a více o daních.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kdo mi dá vědět ______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
výše kolik dostanu zpátky
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
jestliže musím zaplatit více daní
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání