thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
employed
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
unemployed
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
an entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
self-employed
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
an intern
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
a volunteer
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
a consultant
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
เต็มเวลา
Druh smlouvy
part-time
นอกเวลา
Druh smlouvy
fixed-term
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
permanent
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
seasonal
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
maternity leave
การลาคลอด
Druh dovolené
paternity leave
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
sick leave
การลาป่วย
Druh dovolené
days off
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání