španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Status zaměstnání
employed
asalariado
Druh zaměstnání
unemployed
desempleado
Druh zaměstnání
an entrepreneur
empresario
Druh zaměstnání
self-employed
autónomo
Druh zaměstnání
an intern
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
a volunteer
voluntario
Druh zaměstnání
a consultant
asesor
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
a tiempo completo
Druh smlouvy
part-time
a tiempo parcial
Druh smlouvy
fixed-term
de duración determinada
Druh smlouvy
permanent
indefinido
Druh smlouvy
seasonal
de temporada
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
la baja por maternidad
Druh dovolené
paternity leave
la baja por paternidad
Druh dovolené
sick leave
la baja por enfermedad
Druh dovolené
days off
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání