řecky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Είμαι _________________.
Status zaměstnání
employed
μισθωτός
Druh zaměstnání
unemployed
άνεργος
Druh zaměstnání
an entrepreneur
επιχειρηματίας
Druh zaměstnání
self-employed
αυτοαπασχολούμενος
Druh zaměstnání
an intern
ασκούμενος σε πρακτική
Druh zaměstnání
a volunteer
εθελοντής
Druh zaměstnání
a consultant
σύμβουλος
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
πλήρους απασχόλησης
Druh smlouvy
part-time
μερικής απασχόλησης
Druh smlouvy
fixed-term
ορισμένης διάρκειας
Druh smlouvy
permanent
μόνιμο
Druh smlouvy
seasonal
εποχιακός
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
άδεια μητρότητας
Druh dovolené
paternity leave
άδεια πατρότητας
Druh dovolené
sick leave
επίδομα ασθενείας
Druh dovolené
days off
μέρες άδεια
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Možnosti daňového přiznání