polsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Status zaměstnání
employed
zatrudniony/a
Druh zaměstnání
unemployed
bezrobotny/a
Druh zaměstnání
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Druh zaměstnání
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Druh zaměstnání
an intern
praktykantem/praktykantką
Druh zaměstnání
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Druh zaměstnání
a consultant
doradcą
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
o pracę na pełny etat
Druh smlouvy
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Druh smlouvy
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Druh smlouvy
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Druh smlouvy
seasonal
o pracę sezonową
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
urlop macierzyński
Druh dovolené
paternity leave
urlop ojcowski
Druh dovolené
sick leave
chorobowe
Druh dovolené
days off
kilka dni urlopu
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Možnosti daňového přiznání