německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
employed
im Beruf
Druh zaměstnání
unemployed
arbeitslos
Druh zaměstnání
an entrepreneur
Unternehmer
Druh zaměstnání
self-employed
freischaffend
Druh zaměstnání
an intern
Praktikant
Druh zaměstnání
a volunteer
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
a consultant
Berater
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
Vollzeit-
Druh smlouvy
part-time
Teilzeit-
Druh smlouvy
fixed-term
befristeten
Druh smlouvy
permanent
unbefristeten
Druh smlouvy
seasonal
saisonal befristeten
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
maternity leave
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
paternity leave
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
sick leave
Krankenzeit
Druh dovolené
days off
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání