maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Mi a minimálbér?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
___________________vagyok.
Status zaměstnání
employed
alkalmazott
Druh zaměstnání
unemployed
munkanélküli
Druh zaměstnání
an entrepreneur
vállalkozó
Druh zaměstnání
self-employed
egyéni vállalkozó
Druh zaměstnání
an intern
gyakornok
Druh zaměstnání
a volunteer
önkéntes
Druh zaměstnání
a consultant
szaktanácsadó
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
______________ szerződésem van.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
teljes munkaidős
Druh smlouvy
part-time
részmunkaidős
Druh smlouvy
fixed-term
határozott idejű
Druh smlouvy
permanent
állandó
Druh smlouvy
seasonal
szezonális
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Mikor kapok fizetést?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Szeretnék_________igényelni.
Prosba o dovolenou
maternity leave
szülési szabadság
Druh dovolené
paternity leave
apasági szabadság
Druh dovolené
sick leave
betegszabadság
Druh dovolené
days off
szabadnap
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
mennyi a visszatérítés?
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
mennyit kell még fizetnem?
Možnosti daňového přiznání