hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Status zaměstnání
employed
Druh zaměstnání
unemployed
Druh zaměstnání
an entrepreneur
Druh zaměstnání
self-employed
Druh zaměstnání
an intern
Druh zaměstnání
a volunteer
Druh zaměstnání
a consultant
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
Druh smlouvy
part-time
Druh smlouvy
fixed-term
Druh smlouvy
permanent
Druh smlouvy
seasonal
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
Druh dovolené
paternity leave
Druh dovolené
sick leave
Druh dovolené
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání