finsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Tarvitsenko työluvan?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Mikä on maan minimipalkka?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Minä olen ____________.
Status zaměstnání
employed
työllistynyt
Druh zaměstnání
unemployed
työtön
Druh zaměstnání
an entrepreneur
yrittäjä
Druh zaměstnání
self-employed
itsenäinen ammatinharjoittaja
Druh zaměstnání
an intern
työharjoittelija
Druh zaměstnání
a volunteer
vapaaehtoistyöntekijä
Druh zaměstnání
a consultant
konsultti
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Minulla on ________ sopimus.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
kokopäiväinen
Druh smlouvy
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh smlouvy
fixed-term
määräaikainen
Druh smlouvy
permanent
vakituinen
Druh smlouvy
seasonal
kausiluonteinen
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Koska minä saan palkkani?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Haluaisin saada _______.
Prosba o dovolenou
maternity leave
äitiyslomaa
Druh dovolené
paternity leave
isyyslomaa
Druh dovolené
sick leave
sairaslomaa
Druh dovolené
days off
lomaa
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Možnosti daňového přiznání