dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
employed
ansat
Druh zaměstnání
unemployed
arbejdsløs
Druh zaměstnání
an entrepreneur
iværksætter
Druh zaměstnání
self-employed
selvstændig
Druh zaměstnání
an intern
praktikant
Druh zaměstnání
a volunteer
frivillig
Druh zaměstnání
a consultant
konsulent
Druh zaměstnání
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
full-time
fuldtids-
Druh smlouvy
part-time
deltids-
Druh smlouvy
fixed-term
tidsbegrænset
Druh smlouvy
permanent
tidsubegrænset
Druh smlouvy
seasonal
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
maternity leave
barsel
Druh dovolené
paternity leave
fædreorlov
Druh dovolené
sick leave
sygeorlov
Druh dovolené
days off
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání