nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
Is de uitkering belastingvrij?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti