maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti