italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti