esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti