čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
该津贴是否要纳税?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
我能拿到什么福利?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
这个津贴是否影响其他福利?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
我能否申诉反对某个决定?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
如果情况有所改变我该如何做?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti