anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Är bidraget skattefritt?
Is the allowance tax-free?
Dotaz o dávkách
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
What are the factors which determine how much I get?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Ska bidraget beskattas?
Is the allowance taxable?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Vilka förmåner får jag?
Which benefits will I receive?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Will the allowance affect other benefits?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan jag överklaga beslutet?
Can I appeal against a decision?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
What shall I do if my circumstances change?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti