rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
¿Qué ayudas puedo percibir?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
¿Puedo recurrir una resolución?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti