hindsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Dotaz o dávkách
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
¿Qué ayudas puedo percibir?
Dotaz, jakou podporu dostanu
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
¿Puedo recurrir una resolución?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti