dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti