čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Dotaz o dávkách
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
该津贴是否要纳税?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
¿Qué ayudas puedo percibir?
我能拿到什么福利?
Dotaz, jakou podporu dostanu
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
这个津贴是否影响其他福利?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
¿Puedo recurrir una resolución?
我能否申诉反对某个决定?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
如果情况有所改变我该如何做?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti