anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Is the allowance tax-free?
Dotaz o dávkách
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
What are the factors which determine how much I get?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Is the allowance taxable?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
¿Qué ayudas puedo percibir?
Which benefits will I receive?
Dotaz, jakou podporu dostanu
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Will the allowance affect other benefits?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
¿Puedo recurrir una resolución?
Can I appeal against a decision?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
What shall I do if my circumstances change?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti