portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Денежное пособие освобождено от налогов?
O subsídio é isento de impostos?
Dotaz o dávkách
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
O subsídio é tributável?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Какие льготы я получу?
Quais benefícios vou receber?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
O subsídio afeta outros benefícios?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Я могу обжаловать это решение?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti