dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Денежное пособие освобождено от налогов?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Какие льготы я получу?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Я могу обжаловать это решение?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti