čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Денежное пособие освобождено от налогов?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Dotaz o dávkách
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
该津贴是否要纳税?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Какие льготы я получу?
我能拿到什么福利?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
这个津贴是否影响其他福利?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Я могу обжаловать это решение?
我能否申诉反对某个决定?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
如果情况有所改变我该如何做?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti