nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
O subsídio é isento de impostos?
Is de uitkering belastingvrij?
Dotaz o dávkách
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
O subsídio é tributável?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quais benefícios vou receber?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Dotaz, jakou podporu dostanu
O subsídio afeta outros benefícios?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti