italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
O subsídio é isento de impostos?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
O subsídio é tributável?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quais benefícios vou receber?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
O subsídio afeta outros benefícios?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti