finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
O subsídio é isento de impostos?
Onko avustus verovapaata?
Dotaz o dávkách
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
O subsídio é tributável?
Onko tuki veronalaista?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quais benefícios vou receber?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Dotaz, jakou podporu dostanu
O subsídio afeta outros benefícios?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Voinko valittaa päätöksestä?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti