čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
O subsídio é isento de impostos?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Dotaz o dávkách
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
O subsídio é tributável?
该津贴是否要纳税?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Quais benefícios vou receber?
我能拿到什么福利?
Dotaz, jakou podporu dostanu
O subsídio afeta outros benefícios?
这个津贴是否影响其他福利?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
我能否申诉反对某个决定?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
如果情况有所改变我该如何做?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti