rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakie świadczenia dostanę?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti