italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
L'indennità è esente da tasse?
Dotaz o dávkách
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Il sussidio è tassabile?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakie świadczenia dostanę?
Quali benefici riceverò?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti