dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Er understøttelsen skattefri?
Dotaz o dávkách
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Er plejebistanden skattepligtig?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Jakie świadczenia dostanę?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jeg appellere en beslutning?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti