rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is de uitkering belastingvrij?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti