finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Dotaz o dávkách
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti