esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Is de uitkering belastingvrij?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz o dávkách
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Estas la poŝmono imponibla?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kio profitojn mi ricevas?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti