rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Dotaz o dávkách
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Wird die Unterstützung besteuert?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Was für Unterstützung bekomme ich?
Какие льготы я получу?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Я могу обжаловать это решение?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti