portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Ist die Beihilfe steuerfrei?
O subsídio é isento de impostos?
Dotaz o dávkách
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Wird die Unterstützung besteuert?
O subsídio é tributável?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Was für Unterstützung bekomme ich?
Quais benefícios vou receber?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
O subsídio afeta outros benefícios?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti