finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Onko avustus verovapaata?
Dotaz o dávkách
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Wird die Unterstützung besteuert?
Onko tuki veronalaista?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Was für Unterstützung bekomme ich?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Voinko valittaa päätöksestä?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti