čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dávky v pracovní neschopnosti

Dokumenty | Banka | Práce | Studium | Bydlení | Dávky v pracovní neschopnosti | Domácí zvířata

Dávky v pracovní neschopnosti - Žádat

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Dotaz, kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky
Ist die Beihilfe steuerfrei?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Dotaz o dávkách
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Dotaz, jaké faktory ovlivňují výši příjmu

Dávky v pracovní neschopnosti - Pečovatelé

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Dotaz, jaké jsou požadavky pro získání příspěvek na péči
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Dotaz, jestli dotyčný musí být příbuzný osoby o kterou se stará, aby mohl/a získat příspěvek na péči
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Dotaz, kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl/a žádat o podporu
Wird die Unterstützung besteuert?
该津贴是否要纳税?
Dotaz, jestli je podpora zdanitelná
Was für Unterstützung bekomme ich?
我能拿到什么福利?
Dotaz, jakou podporu dostanu
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
这个津贴是否影响其他福利?
Dotaz, jestli má tento přídavek vliv na další výhody
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Dotaz, jestli daný přídavek ovlivní benefity osoby o kterou pečujete
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
我能否申诉反对某个决定?
Dotaz, jestli je možné podat odvolání proti rozhodnutí
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
如果情况有所改变我该如何做?
Dotaz, jaké jsou vhodné další kroky, jestliže se změní vaše okolnosti